Kick Start Traject, wijze van coaching

Co-Active Coaching

Gewenste veranderingen en de bijbehorende concrete resultaten manifesteren zich als resultaat van een voortgaand proces. Dit proces wordt door jou als cliënt en mij als coach ingezet voor de duur van minimaal twee maanden, en zoveel maanden langer als nodig of wenselijk blijkt. In deze periode ben ik als coach een constante factor die beschikbaar is wanneer nodig.

Coaching vindt plaats volgens de beginselen van Co-Active Coaching, wat inhoudt dat de cliënt zelf volledig is en alle antwoorden en oplossingen zelf kan vinden in het door de coach begeleide proces. Ook ben jij het die de agenda bepaalt, wat jij wilt bereiken op welke termijn, en ben jij verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van het traject. Het behoort tot de essentie van de unieke coachverhouding dat jij als cliënt zelf steeds volkomen en volledig verantwoordelijk en aansprakelijk bent voor jouw eigen handelen. Hierin verschilt coaching essentieel van een adviestraject. De coach is verantwoordelijk voor het proces en het bevorderen van actie en verdieping van inzicht. Jij houdt  zelf de verantwoordelijkheid voor zowel de te nemen acties als de te bereiken verdieping van inzicht. Hiermee wordt een optimaal resultaat gewaarborgd dat geheel uit de jou zelf voortkomt.

Het coaching proces beslaat alle aspecten in jouw leven die van invloed kunnen zijn op het te behalen resultaat, als coach zal ik op al die aspecten ondersteuning verlenen bij het ondernemen van actie en het verkrijgen van verdieping van inzicht.

Doelen

Doelen en activiteiten kunnen onderhevig zijn aan veranderingen en resultaten tijdens het coaching proces. Ze zijn intenties, momentopnamen die ten dienste staan van het beoogde groei- en veranderingsproces dat centraal staat.

Bij het realiseren van werkelijke groei en verandering is behalve de wens daartoe ook de weerstand ertegen betrokken. Gewenste groei die niet makkelijk zonder coaching wordt bereikt zal ook in het coachingsproces weerstanden oproepen. Het succesvol omgaan hiermee is een integraal onderdeel van het coachingsproces. Met name hier is de rol van mij als coach van doorslaggevend belang. Daarom wordt het wederzijds commitment aangegaan voor de hele duur van de afgesproken periode en behoort het tot de rol van de coach om jou te helpen voorbij momenten te komen waarop jij zou willen stoppen vanwege de gevoelde weerstand. Omdat de vruchtbaarheid van de samenwerking alleen in de praktijk volledig kan worden ervaren hebben beide partijen de optie om de overeenkomst gedurende de eerste dertig dagen eenzijdig te beëindigen.

Inhoud van het Kick Start Traject

In twee-wekelijkse sessies worden de aanpak en de vordering op de vijf onderdelen behandeld en de acties voor de komende week vastgesteld. Deze sessies kunnen in direct contact plaatsvinden, per telefoon of via internet verbinding zoals Zoom. In overleg kunnen frequentie en doorlooptijd worden aangepast.

Naast deze geregelde coaching sessies zijn er meerdere, eventueel dagelijkse contactmomenten naar behoefte, via email, telefoon sms of andere media. Cliënt en coach blijven zo constant in contact over de bewegingen die zich in het proces van de cliënt voordoen.

Dat is wat ik jou ook gun, om mentaal en fysiek weer in balans te komen.

Eerste stap

De eerste stap is simpel. Maak een telefonische afspraak om kennis te maken, dan kun jij voor jezelf kijken of het klikt en je vragen aan mij kwijt.

Wil je online ervaren hoe ik werk? Kies dan in het afsprakenmenu voor Ontdekkingssessie & Boostersessie Plus 60 minuten. Dit is een kosteloze online coachingsessie, waarbij je zeker nieuwe inzichten zult krijgen.

Ik hoop je snel te zien in mijn praktijk, online of live.

Met vriendelijke groet,
Anton

Kick Start Traject ©

Persoonlijke verhalen:​