Kennisgeving

Van het bestaan van een 

Zekerheidsovereenkomst 

tussen schuldeiser Joannes Antonius : van Ensbergen en

SCHULDENAAR VAN ENSBERGEN, JOANNES ANTONIUS

Gebaseerd op het UCC-1 Financing Statement nummer:

2022-243-1035-8

Iedere vorm van handel met, of welk ander gebruik ook van VAN ENSBERGEN, JOANNES ANTONIUS, waarbij iedere schrijfwijze van deze naam is inbegrepen, is zonder toestemming van de preferente schuldeiser Joannes Antonius : van Ensbergen nadrukkelijk verboden.

Ongeoorloofd gebruik doet onmiddellijk het handelscontract tussen schuldeiser en de aansprakelijk gestelde persoon in werking treden, op de contractvoorwaarden van de schuldeiser, met een direct opeisbare vergoeding van $ 25.000,00 per gebruik.

Iedere vorm van machtsuitoefening, schade, intimidatie, bedreiging en dwang houdt eveneens een onmiddellijke inwerkingtreding van een contract tussen schuldeiser en betrokkene in, op de contractvoorwaarden van schuldeiser.

Deze houdt een door de schuldeiser te bepalen en direct opeisbare dwangsom in van maximaal $ 5.000.000,00 per handeling voor de door de schuldeiser aansprakelijkgestelde persoon.

U bent bij deze geïnformeerd.

In opdracht van :Anton: van Ensbergen

Principaal en vertegenwoordiger van VAN ENSBERGEN, JOANNES ANTONIUS

Kennisgeving aan de principaal betekent kennisgeving aan de agent.

Kennisgeving aan de agent betekent kennisgeving aan de principaal.

Alle rechten voorbehouden onder UCC-1-103 en UCC 1-308

Deze verklaring is “At arm’s length”