Ontsnap aan de Pensioenvalkuil: De Kracht van Sociaal Ondernemen

Ontsnap aan de Pensioenvalkuil: De Kracht van Sociaal Ondernemen
Foto credits: Pixabay

De Realiteit van Kleine Pensioenen en de Kracht van Sociaal Ondernemen

Onlangs ontving ik mijn pensioenoverzicht, en daar stond het: 75 Euro bruto per jaar! 

Even moest ik lachen, maar al snel maakte de humor plaats voor bezinning. Deze kleine pensioentjes die zich opstapelen, zijn gewoonweg niet voldoende om straks van te leven.

Daarom vraag ik me af:

  • Hoe zit dit bij jullie? Ontvangen jullie ook dergelijke kleine pensioenen?
  • Wat zijn jullie plannen na je pensioen? Achter de geraniums zitten klinkt voor mij persoonlijk niet aantrekkelijk.
  • Hoe belangrijk zijn sociale contacten voor jullie?
  • Hoe willen jullie deze onderhouden na je pensioen?

De Kracht van Sociaal Ondernemen

Dit is waar sociaal ondernemen om de hoek komt kijken. Voor degenen die niet bekend zijn met dit fenomeen, sociaal ondernemen combineert zakelijke doelen met sociale impact. 

Een prachtig voorbeeld hiervan is wat ik nu ook doe: samenwerken met een platform voor sociaal ondernemen waar je niet alleen financieel erop vooruit gaat, maar ook je sociale netwerk kunt versterken en een positieve impact kunt maken op de gemeenschap.

Tegen 2030 zullen er naar verwachting 4 miljoen 67-plussers in Nederland zijn, wat de pensioendruk enorm verhoogt. Ongeveer 15% van hen, oftewel 600.000 mensen, zal onder de armoedegrens leven door onvoldoende pensioenopbouw en stijgende kosten (CBS, 2023). Daarnaast zal 30%, oftewel 1,2 miljoen, ernstige gezondheidsproblemen hebben, wat extra druk op de zorg legt (RIVM, 2023).

Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik word het liefst zo fief mogelijk oud en wil dan in staat zijn om zoveel mogelijk dingen te doen die ik belangrijk of simpelweg leuk vind om te doen.

Op testen gebaseerde preventieve gezondheid wordt daarom steeds belangrijker en nu dit via sociaal ondernemerschap mogelijk is, kunnen velen niet alleen hun gezondheid optimaliseren maar ook hun pensioeninkomsten op een sociaal verantwoorde manier versterken.

Denk eens na:

  • Je kunt je financiële situatie verbeteren
  • Je kunt je sociale contacten onderhouden
  • Je kunt je sociale contacten zelfs uitbreiden
  • Je kunt een zinvolle bijdrage leveren, voor en na je pensioen!

Stel je voor dat je niet alleen financieel beter af bent, maar ook nog eens zinvol actief en betrokken blijft in de maatschappij.

Dus, wat denk jij?

Zou sociaal ondernemen een oplossing kunnen zijn voor de financiële en sociale uitdagingen die gepaard kunnen gaan met pensioen? Of gewoon omdat je het fijn vindt zinvol bezig te blijven.

Laten we deze discussie voortzetten en elkaar inspireren met ideeën en ervaringen. 

Ik nodig je uit om contact met me op te nemen als je hierover van gedachten wilt wisselen of meer informatie wilt ontvangen. Samen kunnen we kijken naar de mogelijkheden die sociaal ondernemen biedt en wellicht een nieuwe richting vinden voor ons leven na het pensioen.

Ik kijk uit naar jullie reacties en verhalen!

Warme groet,
Anton