Foto credits: Pixabay

In jouw eigen leven zijn er misschien ook gebeurtenissen geweest die grote gevolgen hebben gehad en wellicht nog hebben op jouw leven. Deze trauma’s werken als ketens die een behoorlijke belemmering kunnen zijn om jouw leven te volle te leven. Deze psychische ketens presenteren zich als angsten, twijfels, besluiteloosheid, weinig daadkracht, vastgeroeste patronen of belemmerende overtuigingen bijvoorbeeld.

De opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) transformeert de manier waarop we werken in een razend tempo. Terwijl AI ongelooflijke kansen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee, vooral voor bepaalde beroepen die het risico lopen vervangen te worden.

Dit biedt ook weer kansen voor sociaal ondernemerschap!

In het jaar 2022 bevond ik me te midden van de betovering van Oslo, bij een conferentie die de geest voedde en de ziel prikkelde. De heerser van het podium was niemand minder dan de meester van het spreken, David …

Presenter Mastery Lees meer »

Niet alleen trauma’s kunnen een mensenleven ontwrichten, ook morele conflicten kunnen even destructief zijn voor het mentale welzijn van de mens. En vergis u niet! Een cocktail van deze twee is vernietigend te noemen.

Een cocktail van Moral Injury en PTSS is uiterst toxisch voor de mens die dat ervaart.